Våra regler

Att äga och bo i en bostadsrätt innebär att det finns regler som ska följas. 

Att bo i bostadsrätt innebär att du är medlem i en ekonomisk förening. Gemensamt äger och förvaltar vi byggnaderna och marken där vi bor och tillsammans tar vi ansvar för vår boendemiljö. Genom att följa våra stadgar och trivselregler kan alla bidra till att hålla en god gemenskap i vår förening.

Regler

Föreningens stadgar är vi boende skyldiga att känna till. Likaså våra trivselregler.

I bostadsrättslagen (1991:614) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar kan du läsa mer om vilka regler som gäller för ditt boende.

Ditt eget, och vårt gemensamma ansvar

Du är själv ansvarig för allt som finns innanför lägenhetens väggar. Går något sönder i din lägenhet måste du själv se till att laga det - och stå för kostnaden.

Det som finns utanför den egna lägenheten; cykelrum, tvättstugor, bastu, sophus och grönytor äger vi som är medlemmar i föreningen tillsammans, och för detta har vi ett gemensamt ansvar - och gemensamma kostnader.

Vårt gemensamma ansvar innebär att vi tillsammans ska se till att vi har en sund och trivsam boendemiljö, helt enkelt; vi får hjälpas åt att se till att det känns trevligt att bo här, och att vi tar ansvar för våra gemensamma kostnader.

Läs mer om Vem som ansvarar för vad (pdf).