Lägenheten

Det som finns innanför din lägenhets väggar ansvarar du själv för.

Att bo i en bostadsrätt skiljer sig från att bo i en hyreslägenhet. Det är mer som att bo i ett eget hus. Du är t.ex. själv ansvarig för allt som finns innanför lägenhetens väggar. Går något sönder i din lägenhet måste du själv se till att laga det - och stå för kostnaden. 

Vissa saker bestämmer du själv, t.ex. vilken typ av golv eller ytskikt på väggarna du vill ha. Du får ändra inredningen i köket och installera vilka vitvaror du vill.

För andra saker behöver du styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill göra ändringar som innebär ingrepp i bärande konstruktion, eller ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, eller vatten. Läs mer under Ändra och bygga om.

Du har en underhållsskyldighet för din lägenhet. Vad du själv har ansvar för och var som är föreningens gemensamma ansvar framgår av våra stadgar (pdf).

Lite mer detaljerad finns ansvarsfördelningen beskriven i dokumentet Vem ansvarar för vad (pdf).