Om föreningen

Föreningens ändamål ...

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning till föreningens medlemmar, upplåta bostadslägenheter för permanent boende och i förekommande fall loklaer, till nyttjande utan begränsning i tiden."
(§1 i stadgarna)