Styrelsen

Följande styrelse valdes på årsstämman 2023.

Ledamöter och suppleanter

Wiktoria Sjörling , ordförande

Martin Eriksson , vice ordförande

Amanda Lundberg, sekreterare

Jan Eklund, ledamot

Annica Skarpfors, ledamot

Irene Westholm, ledamot

Lena Siljeholm, suppleant

Adresser till styrelsen

Revisorer

Auktoriserad revisor
Lise-Lotte Sjöö, Grant Thornton Sweden AB

Förtroendevald revisor
Tommy Staaf

Revisorssuppleant
Ann Westholm