Ytterdörrarna

Alla dörrar till lägenheterna är brand- och säkerhetscertifierade.

Nya säkerhetsdörrar sattes in i till alla lägenheter år 2017. 

För att dörrarna ska fungera optimalt får du inte göra någon åverkan på dessa, Du får till exempel inte spika eller skruva i dörrarna. 

Vill du sätta upp en dekoration, använd magneter.