Adresser till oss

Välj adress beroende på ditt ärende

Ansökan om medlemsskap, överlåtelser, avtal och liknande

Brf Engelbrektgårdarna
HSB Södra Norrland
Box 1134
801 35 GÄVLE

 

Faktureringsadress

Brf Engelbrektsgårdarna 
30-3842-000
Box 1001
791 10 FALUN

eller

e-post: faktura.sodranorrland@hsb.se
 

Meddelanden till styrelsen

Brf Engelbrektsgårdarna
Klintbergsgatan 2
803 24 GÄVLE

eller

e-post: styrelsen@engelbrektsgardarna.se

eller

lämna ditt meddelande i brevlådan i sophusen.