Köksfläkt

I våra hus kan man ha antingen en utsugsfläkt eller en kolfilterfläkt. Man kan också bara utnyttja självdraget. 

 

I köket finns en utsugsventil. Den får inte stängas eller byggas in.

Utsugsfläkten kopplas till ventilationskanalen. Ska du installera en utsugsfläkt ska den inte vara försedd med ett kallrasskydd. Ett sådant hindrar luftflödet när fläkten inte körs.

Kolfilterfläkten kan vara en bra lösning. Men för att den ska fungera optimalt måste du komma ihåg att byta filter med rätt intervall. Det krävs även att ventilationen i övrigt är bra. En kolfilterfläkt tar bort matos och ingenting annat.

När du lagar mat är det bättre att öppna ett fönster tillfälligt i ett angränsande rum än i köket, förutsatt att det är sug i köksventilen. Kom ihåg att stänga av elementet när du har fönstret öppet.

Läs mer om hur ventilationen fungerar