Korta fakta

Brf Engelbrektsgårdarna äger och förvaltar 20 hus som tillsammans rymmer 192 lägenheter.

Lägenheterna ligger på Engelbrektsgatan 13-15, Brändströmsgatan 11-19 och Klintbergsgatan 1-14 och är fördelade på:

  • 38 st 1:or
  • 92 st 2:or
  • 51 st 3:or
  • 11 st 4:or

Till föreningen hör dessutom en lokal, Engelbrektsgården, den finns i ett eget hus och är ett korttidsboende som innehas av Gävle kommun.

Parkeringsplatser

Vi har 114 p-platser, 13 garage och 5 MC-garage som får hyras av medlemmarna enligt en kölista.

Gästlägenhet och föreningslokal

En gästlägenhet som är utrustad för 4 personer, och en föreningslokal för möten och sammankomster med plats för ett 30-tal personer, finns det också som medlemmarna får hyra. 

Bastu

Bastun i källarplanet på Brändströmsgatan 15 B, får användas utan avgift. 

Förråd och cyklerum

Förråden till lägenheterna ligger i husens källarplan, där finns också cykelrum.

Grönytor

På gräsmattorna omkring husen finns trädgårdsmöbler sommartid, dessa får alla nyttja.

Tvättstugor

Det finns två gemensamma tvättstugor, en i vardera änden av området, på Klintbergsgatan 1 och på Brändströmsgatan 19.

Bredband, tv och försäkring för alla

I årsavgiften ingår förutom värme och vatten även kabel-tv och bredband 100 mbit/s genom Tele2. Som ett tillägg till vår fastighetsförsäkring ingår också ett gemensamt bostadsrättstillägg för alla medlemmar.

Viktiga händelser

År 1944 uppfördes föreningens första hus på Engelbrektsgatan, byggnationerna fortsatte sedan på Brändströmsgatan och 1946 avslutades hela projektet med husen på Klintbergsgatan.

År 1986 byttes fasader och fönster och taken reparerades.

År 2001 genomfördes stambyte, då renoverades och helkaklades också alla badrum.

År 2014 byttes balkongerna och glasades in.

År 2017 sattes säkerhetsdörrar och nya lås in.