Bostadsrättsförsäkring

Om olycka skulle vara framme ...

Du ska ha en egen hemförsäkring.

Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar. Försäkringen gäller till exempel för egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som du är underhållsskyldig för. Några exempel på det är ytskikt och rördragning i badrummet eller läckage från tvättmaskin eller diskmaskin som skadar bostadsrättsföreningens egendom.

Försäkringen är ett tillägg till föreningens fastighetsförsäkring hos RBförsäkring och den ingår i årsavgiften. 

Fullständiga försäkringsvillkor finns att läsa på www.RBförsäkring.se. Där hittar du villkoren under Bostadsrättsförsäkring, B 388.