Vattenskador

Undvik vattenskador, håll fritt till golvbrunnen

Det måste vara ”fri väg” för läckande vatten i badrummet till golvbrunnen. Annars rinner vattnet ut i lägenheten. Du får inte sätta upp lister på golvet så att de hindrar läckande vatten från att rinna ner i golvbrunnen. Försök hitta en bra lösning i ditt badrum. 

Stäng av vattnet

Vattnet ska stängas av i källaren. Vid en vattenläcka, eller om vattnet behöver stängas av annan anledning, ska detta göras i källaren. Det finns infotavlor uppsatta som visar var vattnet till varje lägenhet ska stängas av.

Ta en titt, så att du vet var och hur, om det blir ett akut läge. Tänk på att om du måste stänga av vattnet så berörs också din granne, informera denne!

Om du har en vattenskada

Har du fått en vattenskada måste du åtgärda den snarast. Du ska felanmäla skadan.

Läs mer under försäkringar.