Förråd

Alla lägeheter har förråd i källarplanen

Till alla lägenheter med kök hör två förråd. Det ena var ursprungligen tänkt som matkällare. 

TIll lägenheter med kokskåp eller kokvrå hör ett förråd. 

Alla förråd finns i källarplanen på husen. Du ansvarar själv för lås av ditt eller dina förråd.

Det finns också ett fåtal extra förråd som medlemmar kan få hyra enligt särskild kölista. Dessa förråd hyrs ut via HSB.

Förvara inte saker direkt på golvet i förråden

Vi har i samband med skyfall drabbats av vatteninträngningar i våra källare. Det kommunala ledningsnätet klarar helt enkelt inte att ta hand om så stora vattenmängder, då trycks vattnet tillbaka in i vårt ledningssystem. Vi har vidtagit de åtgärder vi kan, och våra ledningar och dräneringar är okej.

Därför; förvara inget du är rädd om, eller helst inget alls, direkt på källargolvet. Håll ett avstånd till källargolvet om minst 10 cm, säger en del försäkringsbolag, 50 cm säger andra.