Mäklarinfo

Här finns information som kan vara bra för mäklare och spekulanter.

Mäklarinfo uppdaterat 19/12-2022

Ekonomisk förvaltare: HSB

Kontaktperson HSB: Johan Liljemark 010-3032300

Kontakt styrelse: styrelsen@engelbrektsgardarna.se

Avgiftsförändringar: Föreningen har beslutat om avgiftshöjning för 2023 enligt följande:

Hyra: Ökning med 8% på årsavgiften (ingen höjning på värmeavgift eller balkongtillägg).
Parkeringsplats utan el höjs till 130 kr/mån.
Parkeringsplats med el höjs till 221 kr/mån.
Garage höjs till 618 kr.
Källarförråd som hyrs ut höjs med 30 %.

Månadsavgiftens innehåll: I månadsavgiften ingår värme, vatten och avlopp, markskötsel, sophantering, kabel TV grundutbud (Tele2), bredband 100/10 (Tele2) samt bostadsrättstilläggsförsäkring.

Överlåtelseavgift: Tas ut av köpare.

Pantsättningsavgift: Tas ut av pantsättaren.

Andrahandsuthyrning: Andrahandsuthyrning ska godkännas av föreningen. Föreningen tar ut avgift från bostadsrättshavaren under tid som lägenhet upplåts i andra hand.

Parkeringar – föreningens kö till parkeringsplatser och garage hanteras digitalt av HSB

Det finns idag:

14 st kallgarageplatser, 475 kr/mån.
82 st p-platser med elstolpe, 170 kr/mån.
38 st p-platser utan elstolpe 100 kr/mån.
5 st garageplatser för MC.
39 st extra förråd

Följande renoveringar är utförda i föreningen:

Renovering uthyrningslägenhet (pågående)

Renovering föreningslokal 2022

Ny handdukstorkar 2020

Målning av trapphus 2017/2018

Installation av säkerhetsdörrar 2017

Nytt expansionskärl 2017

Byte vattenmätare 2016

Renovering garagenedfarter, p-plats, stödmur 2014

Rör och ventilationsmärkning 2014

Nya inglasade balkonger 2013/2014.
Föreningen har gjort stambyte 2000/2001.

Planerade renoveringar:

Dränering 1-2 hus 2023

Översyn av elen Klintbergsgatan jämna nummer

Utöka antal parkeringsplatser med 6 elbilsparkeringar

Översyn av grusgånga

Medlemskap

Medlemskap registreras i HSBportalen, kom ihåg att skriva köparens telefonnummer och e-postadress.

Nycklar

Nycklar överlämnas via lås & nyckel