Avfall och återvinning

Vi sorterar våra sopor för återvinning.

I de två sophusen som finns på gården hittar du behållare för återvinning. Behållarna är tydligt märkta med vad de är avsedda för.

Har du större kartonger, elektronikavfall och annat som inte hör hemma i sophusen får du själv frakta dessa till Gästike Återvinnare på Utmarksvägen 16 i Gävle.

Utanför Coop Eken finns också containrar för avfall där du kan lämna större sopor.

Läs mer om hur du ska sortera dina sopor hos Gästrike Återvinnare.

Gemensam bortforsling av grovsopor

Någon eller några gånger per år tar föreningen hit en contatiner i vilken du kan slänga dina grovsopor. Har du ingen möjlighet att frakta bort dina grovsopor kan du själv förvara dessa i till exempel ditt förråd i väntan på att containern kommer.

Obs! Grovsopor får aldrig lämnas i sophusen.