Hyra ut i andra hand

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid, kan du i vissa fall få hyra ut den i andra hand.

Vill du hyra ut i andra hand måste du först få tillstånd från föreningens styrelse. Styrelsen kan tidsbegränsa möjligheten att hyra ut. Ansök i god tid och minst två månader innan du planerar att hyra ut. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning, 10 procent av gällande prisbasbelopp.

Ansökan för andrahandsuthyrning görs till HSB på info.sodranorrland@hsb.se

Ett godkännande kan lämnas av följande skäl:

  • Dokumenterat arbete på annan ort
  • Dokumenterade studier på annan ort
  • Vård av anhörig på annan ort
  • Sjukdom
  • Sambo på prov
  • Uthyrning till närstående
  • Annat beaktansvärt skäl

Vägrar styrelsen samtycke har du ändå rätt att upplåta sin bostad i andra hand om du har fått tillstånd från hyresnämnden.

Otillåten andrahandsupplåtelse

Om du som bostadsrättshavare hyr ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke är detta att betrakta som en otillåten andrahandsupplåtelse. Om du inte följer styrelsens anmaning till rättelse - att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp din nyttjanderätt till lägenheten.