Ventilation

Vi har självdragsventilation i våra hus.

Självdrag bygger på termik dvs. att varm luft stiger. När den varma inomhusluften stiger och går ut skapas ett undertryck och friskluft dras in. Friskluften dras in genom bland annat fösterventilerna, de som sitter i övre delen på fönsterbågen. Ut går luften genom utsugsventiler som finns i köket, badrummet och ibland även i andra rum.

Luften ska alltså komma in i vardagsrum och sovrum och gå ut via kök och badrum. För att lägenhetens luftflöde ska fungera får innerdörrarna inte vara för täta. Kan dörrarna inte stå på glänt kan det vara nödvändigt att fräsa ut en luftspringa på dörrarna eller på annat sätt ordna luft-genomströmningen.

Principen är enkel: för att luft ska komma in behöver lika mycket luft dras ut.

Årstidernas inverkan

Ju större temperaturskillnaden är mellan utom- och inomhusluft desto bättre blir ventilationen. Självdragsventilationen fungerar därför bäst på vintern.

På sommaren är det bättre att vädra ordentligt genom fönstren. På vintern, när självdraget fungerar bra, kan du behöva minska på ventilationsöppningarna i fönstren för att det inte ska dra kallt. Men stäng inte ventilerna helt.

Fungerar ventilationen?

Ett enkelt sätt att ta reda om ventilationen i lägenheten fungerar som den ska, är att hålla en bit toapapper mot frånlufts-ventilen i kök eller badrum. Sitter papperet kvar är ventilationen bra, om inte bör den ses över. Ibland kan problemet bero på väderleken och bara vara tillfälligt.

Baksug

Luften från varje ventil sugs ut i en egen pipa, du delar inte pipa med någon granne, och du får normalt inte in grannens luft till dig. Det kan endast hända om du råkar ut för ett baksug. Alla pipor går upp intill varandra i skorstenen. Blir det baksug i din lägenhet kan lukt av matos och rök från grannens pipa dras ner till dig.

Ha du fått baksug så öppna fönsterventilerna helt, och öppna också ett fönster, tills baksuget vänder. Rengör frånluftsventilerna då och då med dammsugare eller en fuktig trasa, damm och smuts kan försämra funktionen.

Badrummet

För att ventilationen i badrummet ska fungera behövs en ordentlig springa under dörren för att få ett tillräckligt luftflöde. Finns ingen sådan, låt då badrumsdörren stå på glänt när badrummet inte används, och gärna också när du duschar.

Det bör helst vara ett par grader varmare i badrummet än i resten av lägenheten.
Låt alltid handduks­torken vara på om du inte har element i badrummet.

Vädra ut fukten i badrummet direkt när du har badat eller duschat. Låt badrumsdörren stå öppen. Skrapa ned vattnet i golvbrunnen och se till att duschdraperiet hänger fritt och luftigt. Då blir luften snabbare torr i badrummet och då bildas inte kondens på väggarna.

Möblering

Det kan bli problem med fukt och kondens om du placerar möbler tätt mot yttervägg. Rumsluften kan då inte värma dolda väggytor. Luften behöver kunna cirkulera runt möbler vid ytterväggar. Placera inte heller möbler eller tunga gardiner framför elementen. Då hindras luftcirkulationen och den kalla luften rasar ner framför fönstret.