Elementen

Vi har varmvattendrivna element i våra hus.

För att elementen ska fungera behöver de ibland pysslas om.

Blir inte elementet tillräckligt varmt kan det behöva luftas. För att lufta elementet behöver du en särskild elementnyckel.

Termostatventilerna på elementen behöver motioneras då och då. Vrid dem fram och tillbaka några gånger.

Hjälper inte något av detta - att lufta eller röra på termostatventilerna - blir elementet ändå inte varmt, behöver du ta hjälp av fastighetsskötaren.