Parkeringar och garage

Föreningen har 114 p-platser, vissa med el-stolpe, andra utan el. Det finns också 13 garage och 5 MC-garage.

Uthyrning av parkeringsplatser och garage sker genom HSB. Det finns en särskild kö som den som är medlem kan anmäla sig till. Man får hyra bara en (1) parkeringsplats eller garageplats per lägenhet, så länge det finns kö till platserna. Hur lång kön är eller hur länge det dröjer innan man får en plats beror helt på omsättningen. De flesta brukar få en plats inom ett år.

Vill du ställa dig i kö till parkeringsplats eller garageplats?
Kontakta Kundtjänst hos HSB på e-post: info.sodranorrland@hsb.se  eller tfn: 010 303 23 00.

För att tilldelningen av garage och p-platser ska bli rättvis tillämpas vår p-platspolicy (pdf).

Garageplatserna finns i huvudsak i källarplanen på Klintbergsgatan, ojämna nummer.

Nycklar till elstolparna hämtas ut på Lås & Nyckel i Gävle.

Kostnad

Garage - 618 kr/mån

P-plats med el - 221 kr/mån

P-plats utan el - 130 kr/mån