Brandskydd

Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem.

Föreningen bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete med stöd av Anitcimex. Regelbunda inspektioner görs av våra gemsamma utrymmen. Brandsläckare finns utplacerade och i lägenheterna ska varje bostadsrättshavare se till att det finns brandvarnare.

Möbler och annat brännbart material får inte förvaras i vår gemensamma utrymmen, till exempel i trapphus eller i korridorer i källare.

På grund av brandrisk och av utrymningsskäl kommer saker som placerats där de inte hör hemma att fraktas bort. Kan ursprunget identifieras kommer berörd bostadsrättshavare att debiteras för kostnaden.

Gasolbehållare och andra brandfarliga och explosiva varor får absolut inte förvaras i källarförråden. 

Dörrar till källare och entrédörrar ska alltid hållas stängda.

Har du frågor eller synpunkter på brandskyddet, hör av dig till styrelsen.