Nycklar

Lås & Nyckel i Gävle AB hanterar alla våra nycklar.

Har du tappat bort din nyckel, behöver en extra, eller om du har låst dig ute, kontakta Lås & Nyckel i Gävle AB, tfn: 026 - 51 74 01, journummer: se info på ytterdörren.

De kan tillverka en ny, spärra den gamla, eller skicka ut en låssmed för att öppna. Du betalar själv kostnaden.

Förvara gärna en exra nyckel hos en vän eller en granne. Det kostar 2 500 kr att få dörren upplåst av Lås & Nyckel.

Kontaktuppgifter till Lås & Nyckel finns också på entréporten.

Nycklar i samband med överlåtelser

När du får tillträde till din lägenhet ska du hämta dina lägenhetsnycklar hos Lås & Nyckel i Gävle AB, Strömsbrovägen 31, 803 09 Gävle..

När du säljer din bostadsrätt ska du lämna dina lägenhetsnycklar till Lås & Nyckel. De lämnar sedan ut nya till köparen. Om det saknas nycklar vid en försäljning ska du som säljare stå för kostnaden.

Nycklar till postboxen och bokningscylindern till tvättstugan ska överlämnas från säljare till köpare direkt.

Huvudnyckel

Huvudnyckel finns endast hos Lås & Nyckel i Gävle AB. Föreningen förvarar ingen huvudnyckel hos sig.

Ska du anlita hantverkare eller liknande, får du själv se till att de får tillträde till din lägenhet. Det finns inte möjlighet att använda huvudnyckel för att gå in i din lägenhet när du inte är hemma.

Undantaget från detta är om det uppstår akuta skador, till exempel vattenskador, eller om föreningen utför planerade underhåll. Då kan hantverkare, efter att ha fått ditt skriftliga megivande, få tillstånd från styrelsen att använda huvudnyckel.