Vattenskadad värme

Brändströmsgatans och Engelbrektsgatans gemensamma värmecentral vattenskadades i skyfallet förra veckan.

Felet är lokaliserat och reservdelar är beställda. Ny cirkulationspump är beställd, den kommer i mitten av september, vi hoppas att temperaturen inte sjunker alltför mycket.