Nyheter och informationsblad

Nyheter och informationsblad kommer i fortsättningen att komma via HSBportalen, samt sättas upp i sophusen. Du som medlem bör därför registrera ditt telefonnummer och e-postadress i HSB portalen