Ny styrelse från den 15 juni

Vid poströstningsstämman den 15 juni 2022 valdes ny styrelse. 

Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Lena Kock, ordförande
Erik Holmvall, vice ordförande
Jessica Östling, sekreterare
Jan Eklund, ledamot
Amanda Lundberg, ledamot
Martin Eriksson, ledamot
Sreineck Björkmyr, suppleant
Linnea Lindberg, suppleant
Wiktoria Sjörling, suppleant

 

Valberedning

Stämman bestämde att ge styrelsen i uppdrag att utse valberedare.

Revisor

Till revisor utsågs Göran Eliasson och till resvisorssuppleant utsågs Ann Westholm

 

Kontakt med styrelsen sker via e-post: styrelsen@engelbrektsgardarna.se,
eller lämna meddelande i brevlådorna som finns inne i sophusen.