Årsstämma 2022

Årets stämma hålls som poströstningsstämma den 15 juni 2022.

Alla medlemmar har fått underlaget till portröstningsstämman i sina brevlådor. 

Årsredovisningen publiceras här på hemsidan under fliken Om föreningen/Årsredovisning 

Den som önskar ett utskrivet exemplar kan framföra detta via styrelsemailen, eller med ett meddelande i postlådorna i något av sophusen.

Poströstningsformuläret ska lämnas enligt anvisning senast den 15 juni kl 15:00.